Uw aansprakelijkheid

Verzekeringen rond
aansprakelijkheid

Passende verzekeringen voor uw onderneming

Ook als ondernemer loopt u risico’s. En zelfs al heeft u het helemaal niet zo bedoeld, toch kunt u ook schade berokkenen aan anderen. Sta vooraf stil bij uw risico’s en sluit passende verzekeringen af om u in te dekken. We denken graag vrijblijvend met u mee over verzekeringsoplossingen voor uw onderneming!

BA uitbating

  • Bij een bezoek aan uw bedrijf glijdt uw klant uit op uw natte trap en breekt zijn been.
  • U schildert de gevel van een huis, valt met uw ladder en breekt zo het raam van de klant.

Voor uw gezin heeft u een BA familiale. Voor uw onderneming bent u verplicht een BA uitbating te nemen. Deze verzekering komt tussen als u, uw bedrijf of uw werknemers schade berokkenen of een ongeval veroorzaken bij derden.

BA beroepsaansprakelijkheid

  • U bent architect en maakt een fout in de berekening van de juiste afmetingen van een muur.
  • U stelt als arts een verkeerde diagnose waardoor de patiënt in het ziekenhuis moet opgenomen worden.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de diensten die u geleverd heeft. Dat kan zowel gaan om materiële als immateriële of lichamelijke schade. Heel wat beroepscategorieën zijn ofwel wettelijk ofwel deontologisch verplicht om een BA beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Het gaat dikwijls om de zogenaamde intellectuele beroepen. Denkt u maar aan architecten, artsen, advocaten, accountants, IT-consultants, …

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of bestuurdersverzekering

Een BA bestuurdersaansprakelijkheid of bestuurdersverzekering is tegenwoordig onmisbaar. Zowel voor bestuurders van ondernemingen als voor beheerders van vzw’s. Als bestuurder of beheerder loopt u altijd een zeker risico en een fout kan u duur te staan komen. En dan is zelfs uw privévermogen niet veilig. De wetgeving wordt voortdurend strenger en de aansprakelijkheid complexer. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw privévermogen. Uw verzekering verzekert de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of  zaakvoerder en de fouten die u begaat tijdens uw mandaat.

BA levering

Deze verzekering dekt de schade die veroorzaakt wordt door uw product na de levering of nadat u uw dienst heeft uitgevoerd.

BA toevertrouwd voorwerp

U krijgt bijvoorbeeld als juwelier een horloge binnen voor herstelling. U laat het horloge per ongeluk vallen en het is onomkeerbaar beschadigd. Deze verzekering komt tussen voor de schade die uw klant dan lijdt.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering. Als u een publiek toegankelijke ruimte uitbaat – denk maar aan een bioscoop, cultureel centrum, discotheek, restaurants en cafés van min. 50m2, sportzalen, … – beschermt deze verzekering u tegen alle financiële gevolgen van de schade.

Rechtsbijstand

Deze verzekering rechtsbijstand komt tussen in de kosten en erelonen van advocaten, experts,… als u zelf een rechtszaak aanspant omdat u of uw bedrijf schade lijdt door toedoen van een derde of wanneer u zichzelf moet verdedigen in de rechtbank.

Niet gevonden wat u zoekt?

Wij bieden ook verzekeringen voor u en uw medewerkers , uw gebouwen en materiaal, uw bedrijfsvoertuigen of uw inkomen en pensioen!

Een gratis check-up van uw verzekeringen? Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak! Bel 03 830 17 03 of mail ons!